18
4
6
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
2
0
2
7
1
3
3
2
5
4
2
5
3
1
5
5
2
4
3
2
5
3
0
0
2
0
0
4
3
4
2
0
0
3
1
0
4
0
4
4
1
4
3
0
3
11
3
5
3
0
3
4
0
2
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
5
1
0
0
2
0
2
2
0
0
2
0
0
2
0
5
1
0
0
1
0
0
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */