8
4
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
شعر گل تشنه سپیده اسدی(مهربان) 1 4
ترانه ای برای قلبم/ابوالقاسم کریمی سپیده اسدی(مهربان) 1 5
خاطره ای کوتاه اما پند آموز سيد عباس مجابي 1 3
شعرفقر عليرضا بسيج 2 2
شعرفقر نسرین حسینی 2 2
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
گرد آوری ابیات ناب از اشعار حافظ بخش سوم/ابوالقاسم کریمی . سيد عباس مجابي 0 3
شعر رود بی آب سيد عباس مجابي 0 4
شعر زیر تیغ طوفان سيد عباس مجابي 0 3
شعر دل دریایی/ ابوالقاسم کریمی سيد عباس مجابي 0 3
گرد آوری ابیات ناب از اشعار حافظ/ابوالقاسم کریمی سيد عباس مجابي 0 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
شعر تکرار تاریخ/ابوالقاسم کریمی سيد عباس مجابي 0 0
گرد آوری ابیات ناب از اشعار حافظ بخش سوم/ابوالقاسم کریمی . سيد عباس مجابي 0 3
دلنوشته شماره 10/ابوالقاسم کریمی سيد عباس مجابي 0 0
شعر گرفتار غم عشق/ابوالقاسم کریمی سيد عباس مجابي 0 0
شعر رود بی آب سيد عباس مجابي 0 4
1
0
0
1
0
0
1
0
4
1
0
3
1
0
3
1
0
0
3
1
4
1
0
4
3
0
0
2
1
5
2
2
2
2
1
4
2
2
5
1
0
0
2
0
2
1
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی