12
4
1
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
شاعری گمنام بودم ، بی تو شاعرتر شدم
شعر گفتم در فریبِ خویش ماهرتر شدم
گفته بودی اعتیادآورترین زن بوده ام
ترک کردی شعرهایم را ، مخدرتر شدم
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
تنها سپیده اسدی(مهربان) 1 3
سیب حسرت سپیده اسدی(مهربان) 1 4
مرگ داود رزاقي راد 5 4
مرگ رسول خوش عقیده 5 4
مرگ عليرضا بسيج 5 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
تنها سپیده اسدی(مهربان) 1 3
تنها سپیده اسدی(مهربان) 1 3
سیب حسرت سپیده اسدی(مهربان) 1 4
مرگ داود رزاقي راد 5 4
مرگ رسول خوش عقیده 5 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
سیب حسرت سپیده اسدی(مهربان) 1 4
ح مریم جاویدپور 3 4
مرگ رسول خوش عقیده 5 4
مرگ سپیده اسدی(مهربان) 5 4
ح سپیده اسدی(مهربان) 3 4
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
تنها سپیده اسدی(مهربان) 1 3
تنها مينو حسيني 1 3
تنها سيد عباس مجابي 1 3
مرگ عباس محمدحسيني عارفي 5 4
مرگ ابوالحسن انصاری(الف.رها) 5 4
3
1
3
3
1
4
9
5
4
ح
مریم جاویدپور
4
3
4
3
1
5
3
1
5