0
0
0
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
شاعر ، نویسنده ، مدرس واژه شناسی و بنیانگذار سبک (( پارسی سرایی نوین )) دردهه ی هشتاد .

دبیرکانون ادبی بنیادفردوسی
دبیرکانون ادبی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مدیر رسانه ی آواتیی
( آگاهی رسانی انجمن های ادبی کشور)

تاکنون سه عنوان کتاب به چاپ رسانده وچند عنوان نیز در دست انتشار دارد
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
اندیشه ی دلخواه عليرضا بسيج 0 0
دسته گل عليرضا بسيج 0 0
واپسین زرتشت عليرضا بسيج 0 0
واپسین زرتشت مينو حسيني 0 0
دسته گل عمران حیدری آریا 0 0
2
0
0
4
0
0
4
0
0
نام
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي