1
5
0
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
ای کاش میشد علی حسینی 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
ای کاش میشد علی حسینی 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
نامه ای به دوست علی حسینی 0 0
نامه ای به دوست مينو حسيني 0 0
نامه ای به دوست سيد عباس مجابي 0 0
ای کاش میشد علی حسینی 1 5
ای کاش میشد مينو حسيني 1 5
3
0
0
3
1
5
3
0
0
3
0
0
نام
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي