7
5
0
4
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
نیستی ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 4
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را محمدحسين بخشي 3 5
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 5
بیا احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
التماس نازي صالحي "صبور" 1 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
نیستی ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 4
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را محمدحسين بخشي 3 5
به رقص آورده ای! احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 5
التماس احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 4
بیا احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
نیستی ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 4
نیستی سيد عباس مجابي 1 4
برای سنگ مزارم، سروده ام شعری احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 0
برای سنگ مزارم، سروده ام شعری ماشاالله پوردامغان اعمي 0 0
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را محمدحسين بخشي 3 5
2
1
4
3
0
0
2
0
0
2
0
5
3
1
4
2
0
4
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
6
1
5
5
3
5
2
0
2
3
1
0
1
0
0
ترس
محمد علی سلیمانی مقدم
2
0
0
2
0
0
3
0
5
3
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
4
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي