9
4
0
4
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
4
2
5
3
1
4
4
0
5
2
0
0
2
0
5
3
1
4
2
0
4
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
6
1
5
5
3
5
2
0
2
3
1
0
1
0
0
ترس
محمد علی سلیمانی مقدم
2
0
0
2
0
0
3
0
5
3
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
4
0
0
نام
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */