29
5
5
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
تا همیشه سپیده اسدی(مهربان) 1 5
شاعر شدن اگر چه برایم ضرر نداشت نسرین حسینی 1 4
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست shahram shahram 10 5
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست حسینی زینت 10 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
تا همیشه سپیده اسدی(مهربان) 1 5
شاعر شدن اگر چه برایم ضرر نداشت سيد عباس مجابي 1 4
تا شهر پر از عابر سرگردان است سپیده اسدی(مهربان) 3 5
تا شهر پر از عابر سرگردان است سيد عباس مجابي 3 5
ضحاکِ عاشقی سپیده اسدی(مهربان) 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
تا شهر پر از عابر سرگردان است سپیده اسدی(مهربان) 3 5
هرکسی داد شکایت بر سر مجنون کشید سپیده اسدی(مهربان) 2 4
دلسوخته ایم سپیده اسدی(مهربان) 2 5
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
ظهور سيد عباس مجابي 0 0
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
تا همیشه سپیده اسدی(مهربان) 1 5
تا همیشه سيد عباس مجابي 1 5
شاعر شدن اگر چه برایم ضرر نداشت رسول خوش عقیده 1 4
شاعر شدن اگر چه برایم ضرر نداشت سيد عباس مجابي 1 4
تا شهر پر از عابر سرگردان است رسول خوش عقیده 3 5
2
1
5
2
1
4
3
3
5
3
2
4
5
2
5
17
10
5
5
1
5
3
1
5
4
1
3
4
1
3
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
3
3
0
0
6
2
5
6
2
3
4
0
0
3
0
0
5
0
0
3
0
0
2
0
0
4
1
5
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
1
4
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی