6
4
5
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
چندوقتیست که با آینه ها درگیرم نازي صالحي "صبور" 1 5
غزل نخ نما نازي صالحي "صبور" 2 5
لبخند نازي صالحي "صبور" 2 3
لبخند مهناز نصيرپور 2 3
غزل نخ نما مهناز نصيرپور 2 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 4
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد نازي صالحي "صبور" 0 4
چندوقتیست که با آینه ها درگیرم نازي صالحي "صبور" 1 5
غزل نخ نما نازي صالحي "صبور" 2 5
لبخند نازي صالحي "صبور" 2 3
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 4
ظهور سيد عباس مجابي 0 0
سلطان طوس بختيار بختياري"آگاه" 0 0
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد رسول خوش عقیده 0 4
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 4
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد نازي صالحي "صبور" 0 4
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد مينو حسيني 0 4
چندوقتیست که با آینه ها درگیرم رسول خوش عقیده 1 5
4
0
4
3
1
5
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
3
2
0
0
5
2
5
5
2
3
3
0
0
3
0
0
5
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
1
4
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي