13
4
4
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
دلسوخته ایم عليرضا بسيج 1 0
هیچ سوزی چو غمت این همه کولاک نکرد سید سعید پژمان 1 3
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست زهرا امروزيان 5 5
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست مهناز نصيرپور 5 5
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست رشيد حيدري 5 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
هیچ سوزی چو غمت این همه کولاک نکرد سید سعید پژمان 1 3
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست مهناز نصيرپور 5 5
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست حسين پرهيزكاری 5 5
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست نسرین حسینی 5 5
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست نازي صالحي "صبور" 5 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
باید که از غم جرعه ای نوشیده باشد احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 4
ظهور سيد عباس مجابي 0 0
سلطان طوس بختيار بختياري"آگاه" 0 0
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
دلسوخته ایم رسول خوش عقیده 1 0
دلسوخته ایم سپیده اسدی(مهربان) 1 0
روز وشب مشغله ام حسرت آنیست که نیست سپیده اسدی(مهربان) 5 5
دلسوخته ایم عليرضا بسيج 1 0
دلسوخته ایم سيد عباس مجابي 1 0
4
1
0
16
5
5
4
0
4
3
1
5
2
0
0
4
1
3
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
3
2
0
0
5
2
5
5
2
3
3
0
0
3
0
0
5
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
1
4
نام
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */