16
5
0
2
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
کارشناس ارشد ادبیات وزبان فارسی
ویراستار
دبیرادبیات وزبان فارسی:28سال سابقه
اثرمنتشر شده :دلتا
اشعاری ازمن درکتاب های:
رباعی سرایان معاصر
دوبیتی های باران خورده
زیرپلک خیس
مادران سرزمین من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
میل شهادت سپیده اسدی(مهربان) 1 5
یادِچشمانش سپیده اسدی(مهربان) 1 4
شب خیالی به گفتمان دارد سپیده اسدی(مهربان) 3 4
شب خیالی به گفتمان دارد عليرضا بسيج 3 4
خلیج فارس عليرضا بسيج 1 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
رفت چون مصدررفتن که مرخم می شد سيد عباس مجابي 0 4
میل شهادت سپیده اسدی(مهربان) 1 5
یادِچشمانش سپیده اسدی(مهربان) 1 4
یادِچشمانش سيد عباس مجابي 1 4
شب خیالی به گفتمان دارد سپیده اسدی(مهربان) 3 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
رفت چون مصدررفتن که مرخم می شد سيد عباس مجابي 0 4
میل شهادت سپیده اسدی(مهربان) 1 5
میل شهادت سيد عباس مجابي 1 5
یادِچشمانش سپیده اسدی(مهربان) 1 4
یادِچشمانش سيد عباس مجابي 1 4
1
0
4
2
1
5
2
1
4
1
0
0
3
3
4
2
1
4
2
1
5
3
2
5
2
1
5
3
1
5
1
0
3
2
1
4
2
1
5
3
2
4
2
1
4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی