39
4
7
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
علي صداقت (وفا)
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
همسرایی Rahman Loni 2 0
همسرایی نسرین حسینی 2 0
ذکرحق نسرین حسینی 2 5
روزمحشر عليرضا بسيج 4 5
روزمحشر لیلا عبدی درین سو 4 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
ذکرحق نسرین حسینی 2 5
روزمحشر لیلا عبدی درین سو 4 5
روزمحشر سيد عباس مجابي 4 5
روزمحشر سپیده اسدی(مهربان) 4 5
ذکرحق سپیده اسدی(مهربان) 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
همسرایی رضا دشتی 2 0
همسرایی مهناز نصيرپور 2 0
همسرایی زهرا سعادت 2 0
همسرایی اله يار خادميان 2 0
همسرایی جلال ابراهیمی 2 0
6
4
5
5
2
5
7
2
3
8
2
5
4
3
3
8
5
5
6
3
3
2
0
0
4
0
0
6
1
4
10
3
5
3
0
3
4
0
3
3
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
6
3
5
3
0
0
7
2
3
5
1
0
23
2
0
5
1
5
9
2
5
5
1
5
4
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
6
2
4
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی