7
5
1
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
علي صداقت (وفا)
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
راز دل داود رزاقي راد 1 5
زیرباران فاطمه اكرمي 1 0
نگاه نسرين سادات غضنفري (نغمه) 1 0
بهشت نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 5
زندگی رسول خوش عقیده 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
راز دل داود رزاقي راد 1 5
توبه احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 3
تمنا تست اندروید 0 0
راز دل تست اندروید 1 5
زندگی رسول خوش عقیده 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
جفا سيد عباس مجابي 0 0
توبه مينو حسيني 0 3
عشق مينو حسيني 0 0
عشق مينو حسيني 0 0
عطرياس مينو حسيني 0 0
1
0
0
4
0
3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
4
1
0
3
0
0
2
0
0
5
1
0
4
0
0
5
1
5
8
2
5
4
1
5
3
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
4
1
5
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
2
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي