17
4
2
6
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) سليمان محمدحسني 1 4
وطن بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
غبار وخیم توی آسمون بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
غبار وخیم توی آسمون عليرضا بسيج 2 5
وطن مهدی زکی زاده قریه علی 2 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 4
وطن بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
غبار وخیم توی آسمون بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
مرثیه بدرالسادات (ايران) طبيب 2 4
مرثیه احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
مرثیه احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 4
تقديم به حضرت وليعصر عج وفا صداقت 1 5
تقديم به حضرت وليعصر عج بدرالسادات (ايران) طبيب 1 5
تقديم به حضرت وليعصر عج رسول خوش عقیده 1 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 4
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 4
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) سيد عباس مجابي 1 4
وطن بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
غبار وخیم توی آسمون بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
3
1
4
3
2
5
وطن
بدرالسادات (ايران) طبيب
2
2
5
4
2
4
1
0
0
2
1
2
5
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
عيد
بدرالسادات (ايران) طبيب
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
4
4
5
1
5
5
1
5
3
3
4
1
0
0
نام
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */