18
4
2
6
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
جا گذاشتند بدرالسادات (ايران) طبيب 1 5
آسمان بوي تو را باز به باران داده سيد عباس مجابي 1 3
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) سليمان محمدحسني 1 5
وطن بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
غبار وخیم توی آسمون بدرالسادات (ايران) طبيب 2 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
جا گذاشتند بدرالسادات (ايران) طبيب 1 5
آسمان بوي تو را باز به باران داده نسرین حسینی 1 3
آسمان بوي تو را باز به باران داده رشيد حيدري 1 3
آسمان بوي تو را باز به باران داده سيد عباس مجابي 1 3
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) بدرالسادات (ايران) طبيب 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
تقدیم به محضر صالح ابن موسی الکاظم (ع) ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 5
مرثیه احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 4
تقديم به حضرت وليعصر عج وفا صداقت 1 5
تقديم به حضرت وليعصر عج بدرالسادات (ايران) طبيب 1 5
تقديم به حضرت وليعصر عج رسول خوش عقیده 1 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
جا گذاشتند سيد عباس مجابي 1 5
جا گذاشتند بدرالسادات (ايران) طبيب 1 5
امام رضا بدرالسادات (ايران) طبيب 0 0
آسمان بوي تو را باز به باران داده محمدعبدالله بارکار 1 3
آسمان بوي تو را باز به باران داده نسرین حسینی 1 3
2
1
5
4
1
5
3
2
5
وطن
بدرالسادات (ايران) طبيب
2
2
5
4
2
4
1
0
0
6
1
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
عيد
بدرالسادات (ايران) طبيب
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
4
4
5
1
5
5
1
5
3
3
4
1
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی