0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
متخلص به الف_ط

"پاي بند يك قلم و قلب"
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
فنجان MoHaDeSe NjR-aShTiYaNi 0 0
گويي آسمان ميخندد MoHaDeSe NjR-aShTiYaNi 0 0
غافل از يك شب سيد عباس مجابي 0 0
ميانجي سيد عباس مجابي 0 0
غافل از يك شب علي اكبر فلسفين (فاضل ) 0 0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
عشق
امير تهراني "الف_ط"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
نام
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي