4
3
0
8
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
علي مظفر
شاعر و طنز پرداز و دكتراي ادبيات فارسي و مدرس دانشگاههاي تهران و دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
شهادت امام علي (ع) نازي صالحي "صبور" 2 3
شهادت امام علي (ع) علي اكبر فلسفين (فاضل ) 2 3
رباعی بهار علي اكبر فلسفين (فاضل ) 2 3
رباعی بهار سيد عباس مجابي 2 3
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
شهادت امام علي (ع) نازي صالحي "صبور" 2 3
شهادت امام علي (ع) علي اكبر فلسفين (فاضل ) 2 3
رباعی بهار علي اكبر فلسفين (فاضل ) 2 3
رباعی بهار سيد عباس مجابي 2 3
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
سوگندنامه مينو حسيني 0 0
شهادت امام علي (ع) نازي صالحي "صبور" 2 3
رباعی مينو حسيني 0 0
رباعی بهار الياس اميرحسني 2 3
رباعی بختيار بختياري"آگاه" 0 0
3
0
0
3
2
3
2
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي