21
4
8
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
سلام و درود

فرزند هنر باش نه فرزند پدر
فرزند هنر زنده كند نام پدر
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
معرکه عشق ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 5
معرکه عشق سپیده اسدی(مهربان) 2 5
غریبانه نسرین حسینی 1 4
آستان جانان میلاد جوادی 10 5
مثنوی درد عليرضا بسيج 1 0
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
معرکه عشق نازي صالحي "صبور" 2 5
معرکه عشق محبوبه حسنی سنگانی 2 5
معرکه عشق ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 5
معرکه عشق سپیده اسدی(مهربان) 2 5
معرکه عشق سيد عباس مجابي 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
جام نوشین ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 3
جام نوشین احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 3
اقلیم عشق احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
پندیات ، غزل هشتم احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
آستان جانان احمد رشيدي مقدم (گمنام) 10 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
معرکه عشق مژگان واشانی 2 5
معرکه عشق نازي صالحي "صبور" 2 5
آستان جانان سپیده اسدی(مهربان) 10 5
معرکه عشق محبوبه حسنی سنگانی 2 5
غریبانه محمدعبدالله بارکار 1 4
6
2
5
3
1
4
4
1
0
4
3
3
3
1
5
3
1
5
6
0
3
3
0
3
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
10
5
2
0
0
4
1
5
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی