16
4
4
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
سلام و درود

فرزند هنر باش نه فرزند پدر
فرزند هنر زنده كند نام پدر
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
جام نوشین ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 4
جام نوشین نسرین حسینی 3 4
جام نوشین سليمان محمدحسني 3 4
اقلیم عشق نسرین حسینی 1 4
آستان جانان رها رحيمي 8 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
جام نوشین ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 4
جام نوشین احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 4
جام نوشین سليمان محمدحسني 3 4
اقلیم عشق احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 4
پندیات ، غزل هشتم احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
پندیات ، غزل هشتم احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
آستان جانان احمد رشيدي مقدم (گمنام) 8 5
آستان جانان فاطمه اكرمي 8 5
آستان جانان احمد رشيدي مقدم (گمنام) 8 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
جام نوشین ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 4
جام نوشین احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 4
جام نوشین سيد عباس مجابي 3 4
اقلیم عشق ايمان كاظمي (متخلص به ايمان) 1 4
جام نوشین ايمان كاظمي (متخلص به ايمان) 3 4
4
3
4
3
1
4
3
1
5
6
0
3
3
0
3
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
8
5
2
0
0
4
1
5
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */