0
0
0
3
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
احمد باباحاجياني،متخلص به نادر متولد 1333 زادگاه سنندج.محل سكونت تهران.كارمند بازنشسته گمرك ايران.
نويسنده و شاعر (كلاسيك،غزل،قصيده،مثنوي،دوبيتي) و نقاش رئاليست.
منتشركننده چهار كتاب:
1-فرهنگ لغات قرآني(كلمه به كلمه با قرآن).
2-كتاب شعر فارسي چهارده به در.
3- كتاب شعر فارسي،ديوان ديوانه.
4- كتاب شعر كوردي، ع ش ق.
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي