8
4
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
اينجانب ابراهيم نصرالهي زاده تهران تحصيلات خودرا تا پايه ديپلم رياضي در زادگاهم گذراندم و.سپس وارد نيروي هوايي گرديدم پس از سي سال خدمت باز نشسته شدم واينك در خدمت شما بزرگواران هستم
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آكاه سپیده اسدی(مهربان) 1 4
موي غزل سپیده اسدی(مهربان) 1 4
آقا سپیده اسدی(مهربان) 1 2
گور سپیده اسدی(مهربان) 2 5
رویا سپیده اسدی(مهربان) 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
گور احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 5
آكاه سپیده اسدی(مهربان) 1 4
موي غزل سپیده اسدی(مهربان) 1 4
آقا سپیده اسدی(مهربان) 1 2
گور سپیده اسدی(مهربان) 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
گور رحمن لوني 2 5
گور احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 5
آكاه سپیده اسدی(مهربان) 1 4
موي غزل سپیده اسدی(مهربان) 1 4
آقا سپیده اسدی(مهربان) 1 2
4
1
5
8
2
5
2
1
4
2
1
2
3
1
4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
1
3
0
0
4
1
5
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
گل
ابراهيم نصرالهي
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي