13
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
الياس اميرحسني متولد شهر رازقان از توابع زرنديه ي استان مركزي هم اكنون آموزگار و ساكن واوان اسلامشهر
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آه من العشق و حالاته سپیده اسدی(مهربان) 1 5
لهجه ي شيرين سپیده اسدی(مهربان) 1 5
دلم گرفته است سپیده اسدی(مهربان) 2 5
دلم گرفته است الياس اميرحسني 2 5
نازکن الياس اميرحسني 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آه من العشق و حالاته سپیده اسدی(مهربان) 1 5
لهجه ي شيرين سپیده اسدی(مهربان) 1 5
دلم گرفته است سپیده اسدی(مهربان) 2 5
نازکن الياس اميرحسني 1 5
سرود الياس اميرحسني 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
سسلن منی صادق صفرزاده 3 4
سسلن منی سيد عباس مجابي 3 4
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
چشمان تو سپیده اسدی(مهربان) 0 0
زیباست او سپیده اسدی(مهربان) 0 1
آه من العشق و حالاته سپیده اسدی(مهربان) 1 5
لهجه ي شيرين سپیده اسدی(مهربان) 1 5
دلم گرفته است سپیده اسدی(مهربان) 2 5
2
2
5
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
3
4
4
0
1
1
1
5
4
1
5
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی