7
4
0
2
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
الياس اميرحسني متولد شهر رازقان از توابع زرنديه ي استان مركزي هم اكنون آموزگار و ساكن واوان اسلامشهر
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
سسلن منی صادق صفرزاده 3 4
سسلن منی سيد عباس مجابي 3 4
تو مي آمدي الياس اميرحسني 1 5
چشمه ي چشمان تو الياس اميرحسني 1 5
عوض گرديده است الياس اميرحسني 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
زيباست او احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 2
سسلن منی سيد عباس مجابي 3 4
تو مي آمدي الياس اميرحسني 1 5
چشمه ي چشمان تو الياس اميرحسني 1 5
عوض گرديده است الياس اميرحسني 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
اي گل مهربان من مينو حسيني 0 0
بي خود است مينو حسيني 0 0
زيباست او مينو حسيني 0 2
چاي مينو حسيني 0 0
توبه مينو حسيني 0 0
2
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
3
4
3
0
1
1
1
5
4
1
5
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي