9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
الياس اميرحسني متولد شهر رازقان از توابع زرنديه ي استان مركزي هم اكنون آموزگار و ساكن واوان اسلامشهر
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
نازکن الياس اميرحسني 1 5
سرود الياس اميرحسني 1 5
سسلن منی صادق صفرزاده 3 4
سسلن منی سيد عباس مجابي 3 4
تو مي آمدي الياس اميرحسني 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
نازکن الياس اميرحسني 1 5
سرود الياس اميرحسني 1 5
زيباست او احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 2
سسلن منی سيد عباس مجابي 3 4
تو مي آمدي الياس اميرحسني 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
سسلن منی صادق صفرزاده 3 4
سسلن منی سيد عباس مجابي 3 4
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
نازکن مينو حسيني 1 5
نازکن الياس اميرحسني 1 5
سرود احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
سرود مينو حسيني 1 5
سرود الياس اميرحسني 1 5
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
4
3
4
3
0
1
1
1
5
4
1
5
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */