81
5
3
8
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
من رانده ز فردوسم و زندانی این خاک

با یک نظرش می رسم از خاک به افلاک

داود رزاقی راد ( کویر)
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
مناجات سپیده اسدی(مهربان) 2 5
خداوند دل عليرضا بسيج 4 4
خداوند دل نسرین حسینی 4 4
خداوند دل سپیده اسدی(مهربان) 4 4
خداوند دل سيد عباس مجابي 4 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
خداوند دل رشيد حيدري 4 4
مناجات سپیده اسدی(مهربان) 2 5
مناجات سپیده اسدی(مهربان) 2 5
خداوند دل نسرین حسینی 4 4
خداوند دل سپیده اسدی(مهربان) 4 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
گفتگوی من و غم احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 5
خبرت هست؟ بختيار بختياري"آگاه" 2 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
خداوند دل حسن سلامي 4 4
خداوند دل رشيد حيدري 4 4
پدرم بار سفر را بست سيد عباس مجابي 1 5
سوگندنامه سپیده اسدی(مهربان) 0 0
مناجات سپیده اسدی(مهربان) 2 5
6
4
4
3
2
5
2
1
5
3
0
5
1
0
0
5
2
5
3
2
5
2
2
5
2
2
5
1
1
5
2
1
5
5
2
5
1
1
5
2
2
5
من
داود رزاقي راد
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
0
0
2
0
0
1
1
5
1
1
5
1
1
5
2
1
5
2
1
5
1
1
5
2
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
2
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
2
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
3
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
2
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
2
1
5
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی