5
5
0
8
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
من رانده ز فردوسم و زندانی این خاک

با یک نظرش می رسم از خاک به افلاک

داود رزاقی راد ( کویر)
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
می فهمم محمدحسين بخشي 2 5
می فهمم نازي صالحي "صبور" 2 5
خداحافظ نازي صالحي "صبور" 1 5
همه گوش مي شوم من نازي صالحي "صبور" 1 5
خبرت هست؟ نازي صالحي "صبور" 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
می فهمم محمدحسين بخشي 2 5
می فهمم نازي صالحي "صبور" 2 5
خداحافظ نازي صالحي "صبور" 1 5
همه گوش مي شوم من نازي صالحي "صبور" 1 5
خبرت هست؟ نازي صالحي "صبور" 1 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
خبرت هست؟ بختيار بختياري"آگاه" 1 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
گفتگوی من و غم مينو حسيني 0 0
گفتگوی من و غم مينو حسيني 0 0
می فهمم محمدحسين بخشي 2 5
همه گوش مي شوم من مينو حسيني 1 5
مهتاب مينو حسيني 0 0
1
0
0
1
0
0
4
2
5
2
1
5
1
1
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
1
5
0
0
0
0
0
0
من
داود رزاقي راد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي