39
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
شاعر نيستم
سنگم از جنس صبور
در مسير آبشاري پر غرور

فرحناز هرندي هستم
عضوي از خاندان صالحي
سال هاست نام خانوادگي همسر بزرگوارم را به عاريه گرفته ام.
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
تقديم به آرام جانم"شهريار" سپیده اسدی(مهربان) 8 5
دختر حوا محمدرضا اميري 13 4
دختر حوا محمدحسن فاطمه 13 4
تقديم به آرام جانم"شهريار" صدیقه فرخنده 8 5
دختر حوا سليمان محمدحسني 13 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
تقديم به آرام جانم"شهريار" سپیده اسدی(مهربان) 8 5
سلطه جنون حسين ياسائي (محترم) 3 5
سلطه جنون مسعود مالمير 3 5
از محاق آمده، بر چشم حسودان لعنت نسرین حسینی 3 4
از محاق آمده، بر چشم حسودان لعنت سپیده اسدی(مهربان) 3 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
تقديم به آرام جانم"شهريار" سپیده اسدی(مهربان) 8 5
دختر حوا ابراهيم حاج محمدي 13 4
سلطه جنون حسين ياسائي (محترم) 3 5
دختر حوا رشيد حيدري 13 4
تقديم به آرام جانم"شهريار" مهناز نصيرپور 8 5
6
3
4
6
1
4
17
13
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
5
5
1
5
3
0
3
5
1
5
4
1
5
3
2
5
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
4
4
2
2
3
1
4
0
0
0
3
0
2
3
0
3
2
1
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6
8
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */