57
5
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
شاعر نيستم
سنگم از جنس صبور
در مسير آبشاري پر غرور

فرحناز هرندي هستم
عضوي از خاندان صالحي
سال هاست نام خانوادگي همسر بزرگوارم را به عاريه گرفته ام.
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
ای کاش.... سپیده اسدی(مهربان) 1 5
دختر حوا رصای رضا 20 4
دختر حوا آرش نقی بیرانوند 20 4
دختر حوا مهراور دانیال 20 4
دختر حوا فاضلی مصطفی 20 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
ای کاش.... احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
ای کاش.... سپیده اسدی(مهربان) 1 5
ای کاش.... سيد عباس مجابي 1 5
مجمر سپیده اسدی(مهربان) 1 5
شورآباد عشق سپیده اسدی(مهربان) 2 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
ای کاش.... مژگان واشانی 1 5
ای کاش.... احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
ای کاش.... سپیده اسدی(مهربان) 1 5
ای کاش.... سيد عباس مجابي 1 5
ای کاش.... نازي صالحي "صبور" 1 5
5
1
5
6
3
4
6
1
4
17
20
4
1
1
5
1
1
5
2
1
5
5
3
5
5
1
5
3
0
3
6
2
5
5
2
4
3
2
5
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
4
4
2
2
3
1
4
0
0
0
3
0
2
3
0
3
2
2
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
6
8
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی