13
4
0
2
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
شاعر نيستم
سنگم از جنس صبور
در مسير آبشاري پر غرور

فرحناز هرندي هستم
عضوي از خاندان صالحي
سال هاست نام خانوادگي همسر بزرگوارم را به عاريه گرفته ام.
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
تقديم به آرام جانم"شهريار" مهدی خسروی 3 5
درد دلي ساده تست اندروید 1 0
دختر حوا احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 5
دختر حوا مقصود دهميري 3 5
دختر حوا داود رزاقي راد 3 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
هر بهمن به من چه مي گذرد خدا مي داند احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 2
دختر حوا احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 5
چه كنم با غم چهل؟! احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 1
دختر حوا مقصود دهميري 3 5
دختر حوا داود رزاقي راد 3 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
دختر حوا اله يار خادميان 3 5
هر بهمن به من چه مي گذرد خدا مي داند احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 2
دختر حوا احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 5
دختر حوا مينو حسيني 3 5
ديده ي مرا سرمه بكش به ديدارش نازي صالحي "صبور" 0 0
7
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
5
3
0
3
5
1
5
4
1
5
3
2
5
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3
0
2
3
0
3
2
1
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
3
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي