0
0
0
7
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
قَسم (سوگندنامه 2 ) سيد عباس مجابي 0 0
قَسم (سوگندنامه 2 ) مينو حسيني 0 0
نمازم تويي (مناجاتنامه) مينو حسيني 0 0
سوگندنامه 1 مينو حسيني 0 0
بهار مينو حسيني 0 0
بهار
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
5
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
رباعي
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
0
0
0
جنگ
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
نام
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي