31
5
9
7
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
رُباعی ' آقای من ' نسرین حسینی 1 3
رُباعی ' تقدیم به شهدای کربلا ' ' معراج ' مهدی زکی زاده قریه علی 1 0
دوبیتی ' نُکته ' سيد عباس مجابي 1 5
رُباعی ' مرگِ دقایق ' سيد عباس مجابي 1 5
دو بیتی ' ولایت ' سيد عباس مجابي 1 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
رُباعی ' آقای من ' سيد عباس مجابي 1 3
دوبیتی ' نُکته ' سيد عباس مجابي 1 5
رُباعی ' مرگِ دقایق ' سيد عباس مجابي 1 5
دو بیتی ' ولایت ' سيد عباس مجابي 1 5
در وصفِ ' مادر ' سيد عباس مجابي 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
رُباعی ' آقای من ' سيد عباس مجابي 1 3
رُباعی ' تقدیم به شهدای کربلا ' ' معراج ' سيد عباس مجابي 1 0
رُباعی ' تقدیم به شهدای کربلا ' ' معراج ' غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي 1 0
دوبیتی ' نُکته ' سيد عباس مجابي 1 5
دوبیتی ' نُکته ' غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي 1 5
1
1
3
2
1
0
2
1
5
2
1
5
2
1
5
2
2
5
4
1
0
5
3
5
3
0
3
2
1
5
2
0
0
4
2
5
3
0
0
4
1
0
2
0
0
3
0
0
4
0
4
3
0
0
5
1
4
4
2
0
5
1
0
4
1
0
3
0
0
4
1
5
3
0
0
' راه '
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
2
1
0
3
2
3
4
4
4
8
1
5
بهار
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
5
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
4
رباعي
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
1
0
0
جنگ
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
نام