20
5
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
يا من هو الله جميل و يحب الجمال
.

اين كمترين، مفتخر است به نسبي كه از خود هيچ ندارد و هر چه هست

اوست كه عنايت است و والسلام.


از خود ندارم بگويم، امّا از آنجائيكه در مناجاتنامه، ابياتي در اين خصوص

را قرار داده ام، اين ابيات مي تواند شما را در شناخت حقير ياري دهد.


منم سّيد عباس، سبط علي(ع)

مرّبا و پور محّمد علي


نسب دارم از سّيد مستجاب

براهيم نامش به كنّيت مجاب


چهل سال محبوس تن بودمي

گران جان و تنها و بي همدمي


به زندان نفسم بدم آن زمان

تو زنداني خاكدانم مدان


جهادي كه با نفس خود باختم

تن نفس بر خاك انداختم


چنان پاي نفس از زمين كنده شد

كه جانش بِر خاك افكنده شد
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
قیامت یک ضرورت عالم خلقت نازي صالحي "صبور" 1 5
اطاعت از خدا سید محمد حسین شرافت مولا 1 0
لب فرو بند مجابي مهدی خسروی 8 5
پا بند صبح و شام نازي صالحي "صبور" 1 5
گرداب زمان نازي صالحي "صبور" 2 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
قیامت یک ضرورت عالم خلقت نازي صالحي "صبور" 1 5
پا بند صبح و شام نازي صالحي "صبور" 1 5
گرداب زمان نازي صالحي "صبور" 2 5
گرداب زمان داود رزاقي راد 2 5
چاههاي تصور احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 2
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
به سر آمد انتظارم. علي اكبري ايرنجي(پاييز) 2 5
به سر آمد انتظارم. نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 5
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 8 5
لب فرو بند مجابي علي اكبر فلسفين (فاضل ) 8 5
شكفتن اشعار محمد بيك زاده 0 0
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
قیامت یک ضرورت عالم خلقت نازي صالحي "صبور" 1 5
قیامت یک ضرورت عالم خلقت سيد عباس مجابي 1 5
سوگندنامه 1 سيد عباس مجابي 0 0
نظرات دوستان سيد عباس مجابي 0 0
سوگند نامه 8 و ختم سوگندنامه ( ارسال براي چاپ كتاب ) سيد عباس مجابي 0 0
0
0
0
0
0
0
15
4
5
2
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
5
0
0
0
9
2
5
0
0
0
0
0
0
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
8
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
5
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
0
9
1
3
4
0
0
2
0
5
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي