37
4
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
يا من هو الله جميل و يحب الجمال
.

اين كمترين، مفتخر است به نسبي كه از خود هيچ ندارد و هر چه هست

اوست كه عنايت است و والسلام.


از خود ندارم بگويم، امّا از آنجائيكه در مناجاتنامه، ابياتي در اين خصوص

را قرار داده ام، اين ابيات مي تواند شما را در شناخت حقير ياري دهد.


منم سّيد عباس، سبط علي(ع)

مرّبا و پور محّمد علي


نسب دارم از سّيد مستجاب

براهيم نامش به كنّيت مجاب


چهل سال محبوس تن بودمي

گران جان و تنها و بي همدمي


به زندان نفسم بدم آن زمان

تو زنداني خاكدانم مدان


جهادي كه با نفس خود باختم

تن نفس بر خاك انداختم


چنان پاي نفس از زمين كنده شد

كه جانش بِر خاك افكنده شد
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
در مسير حق سید محمد حسین شرافت مولا 3 3
در مسير حق ايمان كاظمي (متخلص به ايمان) 3 3
ساقي بده آن جام را رحمن لوني 3 5
ساقي بده آن جام را ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 5
پند صاحب نظران نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 3
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
در مسير حق ايمان كاظمي (متخلص به ايمان) 3 3
ساقي بده آن جام را رحمن لوني 3 5
رند خرابات احمد رشيدي مقدم (گمنام) 0 5
ساقي بده آن جام را ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 5
پند صاحب نظران نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 3
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
پا بند صبح و شام وفا صداقت 2 4
به سر آمد انتظارم. علي اكبري ايرنجي(پاييز) 2 5
به سر آمد انتظارم. نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 5
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 9 5
لب فرو بند مجابي علي اكبر فلسفين (فاضل ) 9 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
رند خرابات محمود یزدانی 0 5
ساقي بده آن جام را محمود یزدانی 3 5
ساقي بده آن جام را نادر ابراهيميان 3 5
در مسير حق سید محمد حسین شرافت مولا 3 3
نقد 2 سريال كيميا و شأن خانواده هاي ايراني سيد عباس مجابي 0 0
3
3
3
0
0
0
15
4
5
2
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
2
4
0
0
0
10
2
5
0
0
0
0
0
0
10
5
4
3
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
2
3
5
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
9
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
1
5
3
1
3
2
1
4
5
2
4
0
0
0
9
1
3
4
0
0
2
0
5
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي