77
4
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
يا من هو الله جميل و يحب الجمال
.

اين كمترين، مفتخر است به نسبي كه از خود هيچ ندارد و هر چه هست

اوست كه عنايت است و والسلام.


از خود ندارم بگويم، امّا از آنجائيكه در مناجاتنامه، ابياتي در اين خصوص

را قرار داده ام، اين ابيات مي تواند شما را در شناخت حقير ياري دهد.


منم سّيد عباس، سبط علي(ع)

مرّبا و پور محّمد علي


نسب دارم از سّيد مستجاب

براهيم نامش به كنّيت مجاب


چهل سال محبوس تن بودمي

گران جان و تنها و بي همدمي


به زندان نفسم بدم آن زمان

تو زنداني خاكدانم مدان


جهادي كه با نفس خود باختم

تن نفس بر خاك انداختم


چنان پاي نفس از زمين كنده شد

كه جانش بِر خاك افكنده شد
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
مروارید پروردن مسعود مالمير 7 5
لب فرو بند مجابي صدیقه فرخنده 18 5
پند صاحب نظران نسرین حسینی 4 4
ارج نهادن به حضور مجید بینش 7 5
ساقي بده آن جام را مجید بینش 9 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
مروارید پروردن مسعود مالمير 7 5
پند صاحب نظران نسرین حسینی 4 4
قیامت یک ضرورت عالم خلقت قمر الزمان درخشان 2 5
مروارید پروردن قمر الزمان درخشان 7 5
مروارید پروردن الهام درخت پيري 7 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
پا بند صبح و شام وفا صداقت 2 4
به سر آمد انتظارم. علي اكبري ايرنجي(پاييز) 2 5
به سر آمد انتظارم. نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 5
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 18 5
لب فرو بند مجابي علي اكبر فلسفين (فاضل ) 18 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
مروارید پروردن مسعود مالمير 7 5
ساقي بده آن جام را محمد بيك زاده 9 5
رند خرابات غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي 1 4
پند صاحب نظران نسرین حسینی 4 4
قیامت یک ضرورت عالم خلقت قمر الزمان درخشان 2 5
19
7
5
3
3
3
0
0
0
16
7
5
2
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
2
4
0
0
0
10
2
5
0
0
0
0
0
0
11
11
4
8
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
4
4
6
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
18
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
6
2
5
4
1
3
3
1
5
8
4
4
0
0
0
9
1
3
4
1
0
2
0
5
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
0
5
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */