104
5
9
4
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
يا من هو الله جميل و يحب الجمال
.

اين كمترين، مفتخر است به نسبي كه از خود هيچ ندارد و هر چه هست

اوست كه عنايت است و والسلام.


از خود ندارم بگويم، امّا از آنجائيكه در مناجاتنامه، ابياتي در اين خصوص

را قرار داده ام، اين ابيات مي تواند شما را در شناخت حقير ياري دهد.


منم سّيد عباس، سبط علي(ع)

مرّبا و پور محّمد علي


نسب دارم از سّيد مستجاب

براهيم نامش به كنّيت مجاب


چهل سال محبوس تن بودمي

گران جان و تنها و بي همدمي


به زندان نفسم بدم آن زمان

تو زنداني خاكدانم مدان


جهادي كه با نفس خود باختم

تن نفس بر خاك انداختم


چنان پاي نفس از زمين كنده شد

كه جانش بِر خاك افكنده شد
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
ارج نهادن به حضور نسرین حسینی 9 4
ارج نهادن به حضور moghadam hamed 9 4
حيله براي طلاق دختر كريه المنظر اقتدارالسلطنه نسرین حسینی 2 4
حيله براي طلاق دختر كريه المنظر اقتدارالسلطنه سپیده اسدی(مهربان) 2 4
لب فرو بند مجابي نسرین حسینی 22 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
ارج نهادن به حضور نسرین حسینی 9 4
حيله براي طلاق دختر كريه المنظر اقتدارالسلطنه نسرین حسینی 2 4
حيله براي طلاق دختر كريه المنظر اقتدارالسلطنه سپیده اسدی(مهربان) 2 4
جگر سوخته ي عاشق مسعود مالمير 2 5
قیامت یک ضرورت عالم خلقت احمد رشيدي مقدم (گمنام) 4 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
پا بند صبح و شام وفا صداقت 2 4
به سر آمد انتظارم. علي اكبري ايرنجي(پاييز) 2 5
لب فرو بند مجابي نسرين سادات غضنفري (نغمه) 22 5
به سر آمد انتظارم. نسرين سادات غضنفري (نغمه) 2 5
لب فرو بند مجابي رسول خوش عقیده 22 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
ارج نهادن به حضور نسرین حسینی 9 4
سوگندنامه 5 سپیده اسدی(مهربان) 0 0
سوگندنامه 4 سپیده اسدی(مهربان) 0 0
سوگندنامه 3 زینب رحمانی 0 0
سوگندنامه 3 سپیده اسدی(مهربان) 0 0
24
10
5
4
3
3
1
1
5
17
9
4
2
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
8
2
4
0
0
0
10
2
5
0
0
0
0
0
0
11
13
4
10
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
5
4
8
0
0
12
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
22
5
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
9
4
5
4
1
3
4
1
5
8
6
4
0
0
0
9
1
3
5
2
4
2
0
5
3
1
4
4
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
0
5