16
4
0
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
اجازه میدهی؟ سپیده اسدی(مهربان) 1 5
زندهٔ عشق سپیده اسدی(مهربان) 1 5
مهمان بی دعوت سپیده اسدی(مهربان) 2 5
صفرِ پسِ اعشار عليرضا بسيج 3 3
مهمان بی دعوت عليرضا بسيج 2 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
اجازه میدهی؟ سپیده اسدی(مهربان) 1 5
اجازه میدهی؟ سيد عباس مجابي 1 5
زندهٔ عشق سپیده اسدی(مهربان) 1 5
مهمان بی دعوت سپیده اسدی(مهربان) 2 5
مهمان بی دعوت سيد عباس مجابي 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
اجازه میدهی؟ سپیده اسدی(مهربان) 1 5
توبهٔ شکسته احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 4
صفرِ پسِ اعشار سپیده اسدی(مهربان) 3 3
توبهٔ شکسته سپیده اسدی(مهربان) 1 4
پژواک صدا سپیده اسدی(مهربان) 1 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
اجازه میدهی؟ اکرم محمدی 1 5
اجازه میدهی؟ سپیده اسدی(مهربان) 1 5
اجازه میدهی؟ سيد عباس مجابي 1 5
صفرِ پسِ اعشار مهناز نصيرپور 3 3
زندهٔ عشق مهناز نصيرپور 1 5
3
1
5
4
1
5
3
2
5
5
3
3
4
1
3
4
1
4
2
1
4
3
1
3
3
1
5
3
1
4
2
0
4
3
2
4
2
0
3
1
0
4
1
0
0
3
1
4
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی