11
4
41
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
4
2
1
2
0
5
4
1
4
3
2
4
4
2
5
2
1
3
عاشق
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
5
2
3
ای شب
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
3
0
5
3
0
5
4
0
5
4
0
5
4
0
3
محبت
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
3
0
5
11
1
3
نام
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */