38
4
72
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
سلام بر حسین نسرین حسینی 2 5
سلام بر حسین سيد عباس مجابي 2 5
بعد از عاشورا عليرضا بسيج 2 5
بعد از عاشورا سپیده اسدی(مهربان) 2 5
در پهنه ی بیابان ايمان كاظمي (متخلص به ايمان) 3 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
سلام بر حسین احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 5
سلام بر حسین سيد عباس مجابي 2 5
در پهنه ی بیابان احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 5
بعد از عاشورا سپیده اسدی(مهربان) 2 5
بعد از عاشورا سپیده اسدی(مهربان) 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
سلام بر حسین احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 5
بعد از عاشورا ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 5
بعد از عاشورا سپیده اسدی(مهربان) 2 5
در پهنه ی بیابان سپیده اسدی(مهربان) 3 5
کاروان غم سپیده اسدی(مهربان) 2 5
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
سلام بر حسین ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 5
سلام بر حسین مهناز نصيرپور 2 5
سلام بر حسین مژگان واشانی 2 5
سلام بر حسین احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 5
سلام بر حسین سيد عباس مجابي 2 5
5
2
5
4
2
5
5
3
5
4
2
5
3
0
3
4
1
5
2
1
0
3
1
4
5
1
4
3
1
4
3
0
4
3
1
3
5
1
5
4
4
5
5
3
3
پندت
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
3
2
4
8
4
4
2
0
5
4
1
4
3
2
4
4
2
5
2
1
3
عاشق
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
5
2
3
ای شب
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
3
0
5
3
0
5
4
0
5
4
0
5
4
0
3
محبت
ابوالحسن انصاری(الف.رها)
3
0
5
11
1
3
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی