11
4
0
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
شاعر -دانشجوی دکتری
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
باران سپیده اسدی(مهربان) 1 5
پیمبرم محمد(ص) داود رزاقي راد 2 5
پیمبرم محمد(ص) عليرضا بسيج 2 5
صبح مهدی زکی زاده قریه علی 3 3
صبح ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 3
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
باران سپیده اسدی(مهربان) 1 5
پیمبرم محمد(ص) محمدرضا اميري 2 5
پیمبرم محمد(ص) داود رزاقي راد 2 5
صبح ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 3
صبح رشيد حيدري 3 3
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
همسرایی سپیده اسدی(مهربان) 0 0
عید غدیرخم مریم مظاهری 0 0
عید غدیرخم مينو حسيني 0 0
باران سپیده اسدی(مهربان) 1 5
باران مينو حسيني 1 5
2
0
0
2
1
5
5
2
5
5
3
3
4
2
0
3
1
0
4
0
3
3
0
3
8
2
5
4
0
0
3
0
3
4
0
0
3
0
2
نام
نام