221
5
243
1
2

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
سپیده اسدی نام واقعی درشناسنامه:زهره میباشد وبا تخلص مهربان شعر میسرایم .متولد 1368/4/7 محل تولدوسکونت تهران . کارشناس مدیریت دولتی.
************★**-********-
(درهمسرایی شعر سرودن شور دیگری دارد )
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
دروغ قشنگی آزاده جواهری(جواهر) 3 5
مهتاب وغزل آزاده جواهری(جواهر) 5 5
جای عشق آزاده جواهری(جواهر) 6 5
اگر لاله ها می رویند آزاده جواهری(جواهر) 3 4
صدای کیه(ترانه کودک) آزاده جواهری(جواهر) 3 3
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
پیدایی سپیده اسدی(مهربان) 1 5
دروغ قشنگی آزاده جواهری(جواهر) 3 5
دروغ قشنگی آزاده جواهری(جواهر) 3 5
مهتاب وغزل آزاده جواهری(جواهر) 5 5
جای عشق آزاده جواهری(جواهر) 6 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
صدای کیه(ترانه کودک) آزاده جواهری(جواهر) 3 3
وفاداری کن آزاده جواهری(جواهر) 1 4
گره ی کور آزاده جواهری(جواهر) 2 5
باتو بی وقفه بهاران جاریست آزاده جواهری(جواهر) 1 3
پل آزاده جواهری(جواهر) 3 4
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
وفاداری کن سپیده اسدی(مهربان) 1 4
پیدایی سپیده اسدی(مهربان) 1 5
دروغ قشنگی آزاده جواهری(جواهر) 3 5
مهتاب وغزل آزاده جواهری(جواهر) 5 5
جای عشق آزاده جواهری(جواهر) 6 5
3
1
4
4
2
5
4
1
3
پل
سپیده اسدی(مهربان)
6
3
4
5
2
4
4
3
3
5
1
4
7
2
5
6
0
4
6
3
5
7
5
5
4
3
4
4
2
5
6
3
4
8
5
4
5
3
5
6
2
5
6
4
5
4
1
5
12
6
5
10
6
5
3
1
4
5
3
5
4
3
4
3
2
5
4
3
5
4
3
5
4
3
4
6
4
4
3
3
5
6
3
4
4
3
4
4
4
4
4
7
4
7
8
5
4
3
5
5
2
5
7
4
5
5
3
4
4
3
5
5
5
5
5
3
5
7
3
5
4
4
5
4
3
5
3
4
4
3
5
4
5
3
4
3
3
5
5
2
4
8
4
4
5
2
5
4
2
4
4
3
5
6
3
4
5
3
5
6
4
5
وفا
سپیده اسدی(مهربان)
5
2
4
3
1
3
6
3
5
19
13
4
5
2
4
7
4
4
6
3
3
2
0
0
2
2
4
5
4
5
8
4
5
6
3
5
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی