18
4
19
8
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
گشتن
محمدعبدالله بارکار
طنز
مهدي سيّدحسيني (بنده)
درباره من
از زماني كه يادم مياد علاقه وافر به مطالعه كتاب و شعر و دل نوشته
مدرك تحصيلي ليسانس-شغل فرهنگي ا.پ و كارهاي فرهنگي
كتاب در دست چاپ -ديوان اشعار-تربيت اخلاقي-سلسله آباء النبي

ستايش ز يزدان بود درون فطرتي از خالق بود

آدرس وبلاگ/naghmeadabi.mihanblog,com
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آواز بلند الياس اميرحسني 4 3
یار نشدی رشيد حيدري 4 4
آواز بلند صدیقه فرخنده 4 3
یار نشدی مهناز نصيرپور 4 4
یار نشدی حبیب اوجاری 4 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
یار نشدی رشيد حيدري 4 4
یار نشدی مهناز نصيرپور 4 4
یار نشدی حبیب اوجاری 4 4
یار نشدی سيد عباس مجابي 4 4
یار نشدی الياس اميرحسني 4 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
یار نشدی غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي 4 4
صبح زيبا ابراهيم حاج محمدي 0 0
یار نشدی رشيد حيدري 4 4
یار نشدی مهناز نصيرپور 4 4
یار نشدی ابراهيم حاج محمدي 4 4
حرمت
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
6
3
5
15
4
4
2
1
5
4
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
5
2
5
5
0
5
5
0
0
5
0
0
0
0
0
3
1
5
1
0
0
2
1
1
عشق
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
3
0
0
1
0
0
1
0
0
قلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
سوز
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
صبح
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
يك دل
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
3
فرات
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
سفير
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
حرفش
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
معلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
0
0
0
1
0
0
ساغر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
4
0
0
0
0
0
بهار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
پگاه
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
پیک
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
دعا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
منم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شاخه
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شاعر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
یارب
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
12
4
3
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
قرار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
معلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
دل
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
یادت
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شيدا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
شور
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
عطا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
3
0
0
پدر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
اشک
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
شعله
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
طلوع
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
یار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
3
0
0
خدا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
سلام
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
عشق
محبوبه حسنی سنگانی
چه کنم
غلامحسن جعفرزاده پيرموسايي
/* */