15
4
19
8
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
از زماني كه يادم مياد علاقه وافر به مطالعه كتاب و شعر و دل نوشته
مدرك تحصيلي ليسانس-شغل فرهنگي ا.پ و كارهاي فرهنگي
كتاب در دست چاپ -ديوان اشعار-تربيت اخلاقي-سلسله آباء النبي

ستايش ز يزدان بود درون فطرتي از خالق بود

آدرس وبلاگ/naghmeadabi.mihanblog,com
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
یار نشدی حبیب اوجاری 2 3
حرمت ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 5
یار نشدی سيد عباس مجابي 2 3
حرمت نازي صالحي "صبور" 3 5
حرمت احمد رشيدي مقدم (گمنام) 3 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
یار نشدی حبیب اوجاری 2 3
یار نشدی سيد عباس مجابي 2 3
یار نشدی الياس اميرحسني 2 3
یار نشدی احمد رشيدي مقدم (گمنام) 2 3
یار نشدی حسين پرهيزكاری 2 3
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
فرات ابوالحسن انصاری(الف.رها) 0 0
یار نشدی حبیب اوجاری 2 3
قرباني عليرضا بسيج 0 0
یار نشدی علي اكبري ايرنجي(پاييز) 2 3
ساغر مينو حسيني 0 0
حرمت
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
6
3
5
11
2
3
2
1
5
4
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
5
2
5
5
0
5
5
0
0
5
0
0
0
0
0
3
1
5
1
0
0
2
1
1
عشق
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
3
0
0
1
0
0
1
0
0
قلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
سوز
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
صبح
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
يك دل
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
3
فرات
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
سفير
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
حرفش
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
معلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
0
0
0
1
0
0
ساغر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
3
0
0
0
0
0
بهار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
پگاه
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
پیک
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
دعا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
منم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شاخه
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شاعر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
یارب
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
12
3
3
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
قرار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
معلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
دل
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
یادت
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شيدا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
شور
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
عطا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
3
0
0
پدر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
اشک
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
شعله
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
طلوع
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
یار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
3
0
0
خدا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
سلام
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
نام
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي