8
4
15
11
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من

از زماني كه يادم مياد علاقه وافر به مطالعه كتاب و شعر و دل نوشته مدرك تحصيلي ليسانس-شغل فرهنگي ا.پ و كارهاي فرهنگي كتاب در دست چاپ -ديوان اشعار-تربيت اخلاقي-سلسله آباء النبي ستايش ز يزدان بود درون فطرتي از خالق بود آدرس وبلاگ/naghmeadabi.mihanblog,com

آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
حبیب من‌ مجيد مصطفوي (ماجد) 1 0
مولود نیمه شعبان نازي صالحي "صبور" 2 5
مولود نیمه شعبان مجيد مصطفوي (ماجد) 2 5
آواز بلند نازي صالحي "صبور" 3 3
آواز بلند الياس اميرحسني 3 3
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
مولود نیمه شعبان نازي صالحي "صبور" 2 5
آواز بلند نازي صالحي "صبور" 3 3
آسمان عبدالملك خُرمالي 0 5
مشهد رضا الياس اميرحسني 1 1
آواز بلند مهناز نصيرپور 3 3
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
حبیب من‌ مجيد مصطفوي (ماجد) 1 0
مولود نیمه شعبان نازي صالحي "صبور" 2 5
آسمان مينو حسيني 0 5
آواز بلند نسرين سادات غضنفري (نغمه) 3 3
بهار عاشقانه مينو حسيني 0 0
4
1
0
5
2
5
5
0
5
2
0
0
4
0
0
0
0
0
3
1
5
1
0
0
2
1
1
عشق
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
1
0
0
1
0
0
قلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
سوز
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
صبح
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
يك دل
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
1
0
0
فرات
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
سفير
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
حرفش
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
معلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
بهار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
پگاه
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
پیک
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
دعا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
منم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شاخه
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شاعر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
یارب
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
11
3
3
3
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
قرار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
معلم
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
دل
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
یادت
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
شيدا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
شور
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
عطا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
پدر
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
اشک
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
شعله
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
طلوع
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
یار
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
خدا
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
سلام
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
نام