0
0
0
1
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
معصومه شعباني -كارشناس ارشدزبان و ادبيات فارسي

مجموعه آثارم:

دليل آفتاب ( تحليل شخصيتها در مثنوي ، نشرثالث )

شاخه مرجان ( رمزپردازي حيوانات در مثنوي ، نشرثالث )

نيلوفر در مرداب ( مجموعه شعر ، نشرمهربان )

نيش عقربه ها (مجموعه شعر ، نشرثالث)

گل پرنده ( مجموعه شعر ،نشر جامي)
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
جبرو اختيار درمثنوي سيد عباس مجابي 0 0
جبرو اختيار درمثنوي حسن جعفري 0 0
جبرو اختيار درمثنوي نسرین حسینی 0 0
ديدگاه مولانا دررابطه با جنگ وتفرقه بين ملل ومذاهب وبررسي علل عوامل آن ابوالحسن انصاری(الف.رها) 0 0
مناجاتنامه مينو حسيني 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ني
معصومه شعباني
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی