17
5
2
4
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم نازي صالحي "صبور" 1 5
خونین شهر سيد عباس مجابي 1 4
از جنس کدامین سنگ سپیده اسدی(مهربان) 1 4
حسین مصباح الهدا و سفینه النجا ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 4
حسین مصباح الهدا و سفینه النجا سيد عباس مجابي 2 4
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم نازي صالحي "صبور" 1 5
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم سيد عباس مجابي 1 5
خونین شهر سيد عباس مجابي 1 4
از جنس کدامین سنگ سپیده اسدی(مهربان) 1 4
از جنس کدامین سنگ سيد عباس مجابي 1 4
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم احمد رشيدي مقدم (گمنام) 1 5
خونین شهر جلال ابراهیمی 1 4
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم اله يار خادميان 1 5
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم نازي صالحي "صبور" 1 5
آیین و آیینه ها قسمت پانزدهم سيد عباس مجابي 1 5
4
1
5
4
1
4
5
1
4
7
2
4
1
0
0
2
0
0
1
0
0
5
2
0
4
3
5
4
1
5
1
0
0
2
0
0
4
2
5
4
1
5
4
1
5
4
1
5
2
0
2
2
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
3
1
5
2
0
0
2
0
0
4
0
0
2
0
0
3
0
5
3
0
3
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
نام
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی