134
5
159
5
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
تبلیغات
درباره من
اينجانب احمد رشيدي مقدم باز نشسته نيروي انتظامي هستم وقبل از باز نشستگي هيچگونه اطلاعي از قوانين شعر وشاعري نداشتم الان هم چندان اطلاعي ندارم وآنچه را كه آموختم از اساتيد اعضاء سايت بهره بردم وهم اكنون، با تكيه بر احساس و جوشش دروني با تخلص گمنام اقدام به سرودن شعر نمودم و كمتر از دو سال است كه عضو سايت شعر ناب مي باشم.واز جناب سيد بزرگوار مجابي صميمانه تشكر مينمايم با راه ندازي اين سايت وزين كه نمونه ميباشدبزرگترين كمك به ادبيات نموده است . اميدوار هستم در اثر راهنمائي عزيزان والطاف الاهي به آرزوي خودم كه سرودن اشعار عارفانه دلنشين هست نائل شوم آمين يار بالعالمين
آخرین پسند شده ها
عنوان پسند کننده پسند امتیاز
آتش زدن مسجد جامع آزاده جواهری(جواهر) 2 5
کد آزاد ؛ خلق پوشیده آزاده جواهری(جواهر) 4 5
کد صد سی یک ؛ آنکه سپیده اسدی(مهربان) 2 5
کد صد سی یک ؛ آنکه سيد عباس مجابي 2 5
آتش زدن مسجد جامع سپیده اسدی(مهربان) 2 5
آخرین امتیازات دریافتی
عنوان امتیاز دهنده مورد پسند امتیاز
آتش زدن مسجد جامع آزاده جواهری(جواهر) 2 5
کد آزاد ؛ خلق پوشیده آزاده جواهری(جواهر) 4 5
کد صد سی یک ؛ آنکه سپیده اسدی(مهربان) 2 5
کد صد سی یک ؛ آنکه سيد عباس مجابي 2 5
آتش زدن مسجد جامع سپیده اسدی(مهربان) 2 5
آخرین نظرات دریافتی
عنوان ارسال کننده مورد پسند امتیاز
کد صد هیجده ؛ دردم ابوالحسن انصاری(الف.رها) 3 5
کد هشتاد پنج ؛ زخود ابوالحسن انصاری(الف.رها) 1 4
کد هفتاد وهشت ؛ ابرویش ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 4
کد هفتاد چهار ؛ تابکی حسين پرهيزكاری 2 4
کد هفتاد چهار ؛ تابکی ابوالحسن انصاری(الف.رها) 2 4
آخرین بازدید کننده های عضو
عنوان بازدید کننده مورد پسند امتیاز
آتش زدن مسجد جامع آزاده جواهری(جواهر) 2 5
کد آزاد ؛ خلق پوشیده آزاده جواهری(جواهر) 4 5
کد صد سی یک ؛ آنکه سپیده اسدی(مهربان) 2 5
کد صد سی یک ؛ آنکه مژگان واشانی 2 5
کد صد سی یک ؛ آنکه سيد عباس مجابي 2 5
3
2
5
3
2
5
2
1
5
2
1
5
3
1
5
2
2
5
3
2
5
4
3
5
2
0
0
5
3
5
2
1
5
3
1
5
2
2
4
5
3
5
3
2
4
4
1
4
7
4
5
4
2
5
4
3
4
1
2
4
4
0
4
2
2
3
4
2
5
3
2
5
4
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
5
1
0
0
2
2
5
3
2
4
2
1
4
2
1
4
4
2
4
3
1
5
2
2
3
3
3
5
2
1
5
2
1
5
6
3
5
3
2
4
3
2
4
1
0
0
2
1
5
4
2
5
4
2
5
1
0
0
3
2
4
3
1
4
4
1
4
4
0
0
3
1
0
3
2
0
3
1
3
4
2
5
3
2
4
3
2
0
3
1
0
2
3
4
4
2
4
3
0
0
2
0
0
2
1
0
2
0
0
2
1
5
6
3
4
1
0
0
2
0
0
4
3
4
4
2
5
2
0
0
4
1
5
3
0
0
3
1
5
1
0
0
3
0
3
1
0
0
2
1
3
1
0
0
6
2
4
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
4
1
5
4
1
4
2
1
5
2
1
5
2
0
0
2
1
5
1
0
0
2
0
5
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
6
1
5
3
1
5
3
1
5
2
0
0
1
0
0
2
0
0
2
1
5
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
3
0
0
2
0
2
4
1
3
1
0
0
2
0
2
2
0
0
2
0
2
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
مات..
احمد رشيدي مقدم (گمنام)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ارمن
احمد رشيدي مقدم (گمنام)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0