39
4
7
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
6
4
5
5
2
5
7
2
3
8
2
5
4
3
3
دفتر شعر دفترشعرعلی صداقت(وفا)


تاریخ ایجاد : 1397/2/10 - 20:52:1
آخرین ویرایش : 1397/3/10 - 17:43:20
انتظار

علی صداقت(وفا):
(انتظار)
هرجمعه هوای یار دارد دلِ ما
با یاد رخش قرار ، دارد دلِ ما

تا لحظهِ موعود فراهم بشود
دلشوره ی انتظار دارد دل ما

ای نوگلِ نرجس بگلستان بازآ
آقا هوسِ بهار ، دارد دل ِ ما

بر حال دلِ سوختهِ ما نظری
از دوری تو ، شراردارد دل ما

رحمی به دل زار(وفا)کن مولا
آخر زِ تو انتظار دارد دل ما

علی صداقت(وفا)
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف