13
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
2
5
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1397/2/4 - 17:46:35
سسلن منی

سسلن منی :الیاس امیر حسنی


سسلن منی قوی جان وجهانوم تازالانسون
سسلن منی قوی ایل وتباروم اوجالانسون


سن سیز اگه ده من یاشویام چوخ قالان اولمام
سسلن منی قوی غم جیگریمدن قاوالانسون


گرسن منی یاد ایله مه سن نیلیرم عمری
سسلن منی قوی گوزلریمین یاشی جالانسون


عشقین سوزین هریئرده ائشیددیم دلی اولدوم
سسلن منی قوی بو غم وسودا آرالانسون


سسلن منی قوی خائن ودوشمن ده ائشیدسون
سسلن منی قوی سحر ودعالرقارالانسون


سسلن ده گینن ای غمی دریا یازوق الیاس
سسلن منی قوی غول حسادت پارالانسون
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف