7
5
5
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
6
1
5
4
0
4
3
1
5
2
0
0
3
0
0
دفتر شعر هذیانهای بی قافیه


تاریخ ایجاد : 1397/1/26 - 13:29:30
تعریف عشق

در قفس باشی ببینی راهِ رفتن باز نیست
وقت آزادی بفهمی طالعت پرواز نیست

حین فریادت بدانی گوش دنیا بسته است
گرچه در جمعی کسی با سینه ات همراز نیست

اشک و خون گیرد سراغ از چشم و قلبت روز و شب
جان به لب آید که جانان با غمت دمساز نیست

این حکایت قصّه ی امروز این دیوانه است
درد دل ها دارم امّا کوکِ شعرم ساز نیست

در اتاقم ابر غمگینی تحسّن کرده است
هردومان بارانی امّا رغبت ابراز نیست

هر چه می گردم میانِ واژه ها؛تعریف عشق
جز همان بیتی که با آن کرده ام آغاز نیست

رسول خوش عقیده
فروردین96
تهران
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف