9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1397/1/21 - 15:3:19
زیباست او

زیباست او:الیاس امیرحسنی

ای اشک ها ای رشک ها
ای دادها بیدادها
ای نازها ای رازها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او

ای باغ ها ای راغ ها
ای روزها ای شام ها
ای خوب ها ای زشت ها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او

ای مردها نامردها
ای دردها ای زخم ها
ای خواب ها بیدارها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او


ای چشم ها ای دست ها
ای حرف ها ای لب ها
ای پیرها برناها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او

ای دشت ها ای کوه ها
ای دریا ای صحرا
ای دورها نزدیک ها
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او

چون عاشق رویش شدم
مجنون پر شورش شدم
اورفت ودلگیرش شدم
زیباست او زیباست او
من را ندارد دوست او
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف