6
4
5
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
0
0
4
0
4
3
1
5
2
0
0
3
0
0
دفتر شعر هذیانهای بی قافیه


تاریخ ایجاد : 1397/1/15 - 13:36:14
غزل نخ نما

غزل نخ نمــــا...

غـم گره خورده به اشعارغریبم چه کنم؟
قـــــلم افتـــاده به دنبال حبیبم چه کنم ؟

نـــخ نما گشـــته غزلهای پریشـــانی من
گم شـــده قافیه ها در ته جیبم چه کنم ؟

فقـــر فرهنگی من درد بزرگیست ولی
حال با دغــدغۀ بغض مهیبم چه کنم ؟

ترســــم آن بود، دلم را به نگاهی ببرد
گشته ابروی گره خورده نصیبم چه کنم؟

لبش ایماژگر سرخیِ سیب است ومــــن
شاخه در شــاخه گرفتار فریبم چه کنم ؟

توبه کــــردم نروم سمت گنـــاه پدری
تو بگو با هــوس چیدن سیبم چه کنم ؟

باز اینبار هبوطم به کجا میکشدم
با مکافات سؤالات عجیبم چه کنم ؟

تو اگر اهل فرازی به خــداوند بگو
من که آواره ی دنیای نشیبم چه کنم؟

رسول خوش عقیده
زمستان 94
تهران
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف