2
5
14
10
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
1
0
0
0
0
0
4
0
0
5
1
5
دفتر شعر عشق آسمانی


تاریخ ایجاد : 1397/1/14 - 13:24:53
آخرین ویرایش : 1397/1/22 - 11:32:47
سیزده بدر

گره زدم ارزومو به ریشه های گندم
که سبز کنه خوشبختیها برای بار چندم

تا سیزده سال دیگه نباشه دوستی غمگین
خنده با روزی پر بشه تو سفره های مردم

فاطمه اکرمی (دلنگار)
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • به تایید شاعر بخش نظرات غیر فعال است
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف