7
5
5
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
5
4
0
4
3
1
5
2
0
0
3
0
0
دفتر شعر هذیانهای بی قافیه


تاریخ ایجاد : 1397/1/6 - 21:23:28
آخرین ویرایش : 1397/1/12 - 17:3:59
روز من

روز من

نوزده برگ شمــــارش شـــده از پاییزم
دیر یا زود به یک بــاد به هــــم میــریزم

نوزده بــیت غـــم انگیز که در بطن غزل
گــیر افتـــاده و از چشــم قلم سرریزم

نوزده شمع هدررفته ی شب های فروغ
شمس مـــغرب زده ای در افق تبریزم

نوزده سیب دهان خورده ی کالم که دراین
باغ حسرت زده از خـرخـره حلق آویزم

نوزده دانه ی سبزم که خود آگاه خودم
مانده در کشف درون مایه ی سحرآمیزم

نوزده گنـــدم آفـــت زده در خورجیـــنم
حیف از خاک عرق کرده ی حاصلخیزم

نوزده شــــاید و آیا که به آدم میگــــــفت :
من همـــان میـــوه ی از شهد بقـــا لبریزم

نوزده خط نشان خورده ی شیرین که پراز
روز پرحســــرت فرهــــاد وشـب پرویزم

نوزده تیــغه ی مـــقراض هـــلاهل خورده
مانده در چـله ی اشعار جنـــون انگـــیزم

نوزده دخمه ی تاریک و پراز وحشت مرگ
زیر تقویم جهــــان در پی رســتاخیزم

نوزده برج فــرو ریخــــــته ی آزادی
زیر پوتیـــن تعــصب زده ی چنگــــیزم

نوزده نمره ی از بیست فراهم شده ام
تاس یک نیست که از نیش فلک بگریزم

نوزده قهوه ی یخ کرده ی قاجاری ، نه
نیمه ی خالی پیمــــانه ی سم ، بر میزم

عکس یک ماه زمین خورده ی خیسم درآب
دیر یا زود به یک باد به هم میـریزم

نوزدهمین روز پاییز روز میلاد حقیر است
رسول خوش عقیده
پاییز 95
تهران
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف