42
4
12
1
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
1
0
4
1
0
4
5
4
4
4
2
2
5
4
4
دفتر شعر بند تنبانی (مجموعه ای از طنزها)


تاریخ ایجاد : 1396/9/9 - 21:13:21
افسار غم

"افسار غم"

با چه رويي مي كند باباي ما انكارِ غم
زانكه دارد مي شود خم پشت ما ازبارغم
از همان آني كه از مادر بدنيا آمديم
جملگي هستيم تا اين لحظه مهماندار غم
هيچ كس پيدا نشد بر زخم ما مرهم نهد
گوئيا هر كس خودش مي سوزد از آزار غم
اين چه رفتاري ست دنيا با ضعيفان مي كند
جاي خرسندي دمادم مي شود تكرارِ غم
در بهاران جاي گلهاي نشاط انگيز عشق
روز و شب گل مي كند در سينه ها اشعار غم
تا نماند حسرت شادي به دلها در جهان
يكنفر بايد بگيرد عاقبت افسار غم!
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف