18
5
1
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
2
0
4
2
1
7
2
5
4
2
5
8
4
4
دفتر شعر غزليات مينو


تاریخ ایجاد : 1396/8/26 - 12:48:57
نقش واژه ها

روي نقش واژه ها ، ديدي چه شكاكم هنوز
همچو موسيقيِ جان ، درگير ادراكم هنوز

اسم تو در دفترم ، نقش خيال انگيز داشت
بايد از خود بُگذرم ، بينم در افلاكم هنوز

دل درون سينه ام ، بي طاقتي ها ميكند
الغرض ، پيكر تراشم ، همچو حكاكم هنوز

ديده ي آزادمردان ، سوي دنياي دل است
مي نگنجد عشقشان ، در سينه ي چاكم هنوز

نام تو آمد ولي ، اين شعر من كامل نشد
در غزل يا مثنوي ، درگير امساكم هنوز

درميان دفترم ، يك شعر را بر هم زدي
با غزل ها اين چنين ، افتاده بر خاكم هنوز


غزلي قديمي...
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف