8
4
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
5
7
2
5
2
1
4
2
1
2
3
1
4
دفتر شعر دفتر غزليات وطنز هاي ابراهيم نصرالهي


تاریخ ایجاد : 1396/8/18 - 8:3:45
قمار عشق

چه خطا نمودم آيا كه دلت زما بريدي
همه عمر من دويدم تو به مقصدت رسيدي
اگرم قمار كردم همه مقصدم تو بودي
تو قمار عشق ديدي و چنين رهي گزيدي
همه عمر وصف رويت به زبان كشيده بودم
به جز از نكوييت را مگر از كسي شنيدي
همه هست آرزويم زخدا به وقت رفتن
كه به دام كس نيفتي چو زدست من رهيدي
زفراق رويت اي گل به قفس كشيده كارم
همه هست انتظارم برسد زتو كليدي
دم عيسوي تو داري مگر اي شهاب رحمت
به خدا كه مرده بودم تو اگر نمي دميدي
همه جان من فدايت تو بمان سرت سلامت
كه منم منم غلامت تو غلام خود خريدي

#ابراهيم_نصراللهي
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف