108
5
10
2
12

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
25
11
5
9
4
5
5
1
3
4
1
5
8
6
4
دفتر شعر جاده ي دل


تاریخ ایجاد : 1396/8/16 - 9:52:27
آخرین ویرایش : 1396/8/16 - 12:32:14
انفجار نور

آنگاه كه تيغ تيز خورشيد
مي درّد اندوه و سياهي

در انفجار نور ناگاه
بشكوفد آوارِ تباهي

انديشه از ترديد ، گل كرد
ترديد در آمال شاهي

بـا دلـهـره گامي نـهـادم
شـايـد بيابم بـا تو ، راهي

ناگاه نوري در دل افروخت
نـوري كـه مي بينيم گـاهـي

در هي هيِ چوپان تباران
در طور سينين رُست ماهي

يا آتشي افروخته در
بالاي كوهي بر گواهي

مي آيد از آن دورها يك
سردارِ بُرزي با سپاهي

ميگيرد از آن شعله اي تا
با آن بسوزاند نواهي

گاهي چو عيسي رو نمايد
گاهي چو مردي قعر چاهي

الياس و خضرِ معرفت را
هر يك سپارد عزّ و جاهي

مي سنجد آوار ستم ها
از كوه غم تا پرّ كاهي

مي پرورد انديشه ي عدل
با تيغ تيزي يا نگاهي

زان پس نه گرگي ميش درّد
(نه از) نز كس بيني اشك و آهي
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف