9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1396/8/5 - 17:3:50
آخرین ویرایش : 1396/8/7 - 14:48:0
صورت ومعنا

روي از تو گرداندم چرا
كردم چه كاري اشتباه
كردم به صورت التفات
معنا نشد برمن منات
وجدان من در درد سوخت
سي سال ماندم درعذاب
بايد عيان مي شد مرا
كين سرخي رنگ انار
شيريني اش معلوم نيست
شايددرون باشد سفيد
دريافتم با تجربه
انّار شد كم رنگ ورو
دارد دروني سرخ رو
شيرين و پرآب و نكو
اينك به زيبايان نظر
با چشم ديگر مي كنم
معنا برايم هست مهم
جان را تماشا مي كنم
هرچند ديگر دير شد
وآن مشتري دلگيرشد
من خود خريدارش شدم
دلجوي غمخوار ش شدم
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف