19
5
0
24
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر دفتر شعر فاتح


تاریخ ایجاد : 1396/6/29 - 6:49:46
آخرین ویرایش : 1396/6/29 - 6:55:10
ياد آن روزها

به نام خداوند عشق
.............................
ياد از آن هواي باراني!
در كوچه پس كوچه هاي شوق مي گشتيم
...................زير پاها صداي خش خش بود
خش خش برگ هاي طلايي و سرخ
.....................هم كه بارِشِ ريز ابر خزان
ظاهر آرام و در درون طوفان
گام عشق بود و گام مستي بود
در پس گفته هاي من
...............................اما
در جوابم گفته هاي تو گنگ
...............مي چزيدم به نم نم باران!
گاه نسيمي و بوي نايي بود
...........بهر اين دل عجب هوايي بود
من كشيدم سخن به زيبايي
..............تو كشيدي سخن به رؤياها
سخن من پر از تمّنا بود
..............سخن تو حديث و رؤيا بود
بود در ميانِ هر كلامم راز
..................از عطش هاي دل
.............................ز سوز و ساز
جان باور به باوري ديگر
تا افق هاي گرم و سرمستي
.................ره گشود تا وراي ايمانم
هم چنان گرم كه پنجه ي احساس
....................مي فشردش پنجه ي جانم.
پنجه هاي تو نيز در اين دست
..........نبض احساس تند و گاه، شكست
گاه مي شد تنور جان آتش
شعله هايش به تا زبان جاري
.............نرم دست تو هم چنان در دست
پاك و بي غش زهر خطا، عاري
........بر دلم گفته هاي جانسوزت
................گاه مي شد رها و گاه نشست
گه خراشيد، زماني هم بشكست
مخمل دل اسير بود و داشت نياز
دل تو نيز چنين بود، ولي كه
.................................حسرت ناز
ظاهرت را نما، دروغين داد
....ليك درونت هواي ديگر بود.
...........بود هوايي كه گام برتر بود.
ظاهرت ناز و باطنت پرواز
............تا فراسوي قله ي اعجاز.
ياد از آن هواي باراني!
ني كه باران كه عشق مي باريد
..........از سخن هاي گرم و بس زيبا
كوه يخ آب مي گرديد
....................از شعاع گرمي دل ها
عشق زاييده بود و جوشش داشت
..........بر دلامان كه راه كوشش داشت
راه پاكي به پاكي باران
..........ياد از آن هواي باراني!
...................... ياد از آن هواي باراني! .
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف