13
5
4
9
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
3
1
5
2
1
5
3
1
5
3
1
5
4
1
5
دفتر شعر غزليات


تاریخ ایجاد : 1396/6/25 - 22:18:55
آخرین ویرایش : 1396/9/6 - 23:7:40
لهيبِ چشم

چنان لهيب زچشمت فتاده در تنِ من
كه سوزِ سينه به آتش كشانده پيراهن

صداق و مهرِ تو جانم شد از فراق و فراق
نموده جانِ مرا همچو جسمِ پرويزن

طرب نمانده به عالم كه از طريقِ ادب
به بادِ عشق سپارم سر و تن و دامن

مرا به غارِ قناعت سپار اي ساقي
كه بي رقيب قناعت نمي شود روشن

رقيب اگر ننمايد به كارِ خود همت
بنايِ خبثِ مراقب ز بيخ و بن بركن

چراغِ صاعقه آنگه مسير روشن كرد
كه خاستگاهِ تجلي شود دو ديدة من

ز تيغِ عشق زماني رها شوي كه ز غم
حصارِ سينه كني سنگ و شيشه و آهن

چو سنگ سخت و چو شيشه زلال و چون آهن
به انعطاف برآري ز مدعي روغن

هلا ، ز عشق نسيمي اگر به ما بخورد
در آن نسيم بسازم برايِ دل مأمن

به نورِ حادثه روشن كند كه من زِ چه رو
ز دردِ عشق بنالم ، كجا كنم مسكن

كه تا طليعة معشوق را ز رويِ ادب
سريرِ حكم بسازم ببوسمش سر و تن

ز بي نيازيِ عشق است ناله يِ ناصح
به التماس كنم دستِ عشق در گردن
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف