19
5
0
24
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
5
1
4
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر در مكتب عشق


تاریخ ایجاد : 1396/5/4 - 6:7:19
آخرین ویرایش : 1396/5/4 - 6:11:24
ادراك خداوند

به نام خداوند عشق
............................................................................................................................

گواهي‌ مي‌دهم‌ جز او خدايي‌ نيست‌ دنيا را
ندارد او شريكي‌ غير او را نيست‌ يكتا را
نمي ‌يابيد در او هيچ‌ ضعفي‌، اوست‌ قدرتمند
بُود اول‌، بود آخر، نهايت‌ نيست‌ مولا را
كجا دل‌هاي‌ ما را فهم‌ و ادراكي‌ بُود از او
نه‌ تبعيضي‌ در او بيني‌، نه‌ راهي‌ را كه‌ دل‌ها را
سپاسم‌ برخدايي‌ بادكه‌ بخشنده‌ است‌ و مي‌بخشد
زبخشايش‌ نگرددكم‌ چو آن‌ گنجينه‌اش‌ ما را
كجا منّت‌ گذارد اوي‌ بر چون‌ بندگان‌ خويش
‌ز نعمت‌هاي‌ بسياري‌ كه‌ او داده‌ است‌ دنيا را
مقرر كرده‌ او روزي‌ هر كس‌ را به‌ مقدارش
‌به‌ درگاهش‌ بخواند هم‌ كه‌ مشتاقان‌ زيبا را
سپاسي‌ را كه‌ ما داريم‌ زآن‌ درگاه‌ پرارج‌ است
‌به‌ آن‌ درگه‌ نگردد هيچ‌ پنهان‌،كن‌ كمك‌ يارا
تو والايي‌، بزرگي‌، ليك‌ ما در خواب‌ بي‌پايان
‌وليكن‌ كي‌ تو در خوابي‌ كجا ما و تو بينا را
به‌ هنگامي‌ نظر دارم‌ به‌ افلاكت‌ چه‌ها گيج‌ام
‌شگفتم‌ من‌ ز آن‌ قدرت‌ نمي ‌فهمم‌ معمّا را
به‌ فكرم‌ مي‌رسد هر ذرّه‌ در پايت‌ ستايشگر
به‌ هر جايي‌ چه‌ها نغمه‌ است‌ آن‌ ذرّات‌ شيدا را
ستايش‌ بهر آن‌ سرور فقط‌ بايد هر انساني‌
وليكن‌ گاه‌ مي ‌بينم‌ چه‌ دل ‌هايي‌كه‌ سودا را
دهي‌بر بندگان‌ روزي ولي در راه‌ سودايند
خدايا مي ‌دهي‌هرآنچ‌ مسلمان‌ گَبر و ترسا را
هرآن‌درآسمان‌هايست و‌ درژرفاي‌اين‌گيتي
‌به‌ آن‌ دستان‌ پر مهرت‌ به‌ پا گرديده‌ هرجا را
توانايي‌ و دانايي‌ و بينايي‌ و زيبايي‌
كجا گو مي‌شود باز اين‌ زبانم‌ از تو گويا را؟
هنرمندي‌ به‌ جز آن‌ سرورم‌ هرگز كجا بادا
هرآن‌ را درجهان‌ بينم‌ هنر باشد توتنها را
اگرداري‌ تو «فاتح‌» ذره‌اي‌، هوش‌ از خدا بادا
بكن‌ يادش‌، بكن‌ ذكرش ‌، بكن‌ از او تمنّارا
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
خدا
مهدی زکی زاده قریه علی
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف