9
5
0
1
3

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
3
1
5
2
0
2
1
0
0
1
0
0
دفتر شعر همراه با شما


تاریخ ایجاد : 1396/4/19 - 15:18:7
امام زمان

تو يك آرزو ي بزرگي

كه دنيا براي رسيدن

به تو مي شتابد

تورازنهان خداوندگاري

تو زيباترين كشف آخرزماني

تو خورشيدي اما براي طلوعت

جهان در سياهي ،سياهي،سياهي

فرورفته تاتو بتابي

تو كامل ترين جلد از يك كتابي

كه درباره ات،هي نوشتند و هي مي نويسند وخواهند نوشت

تا بيايي

تومولاي مايي،

بخواهي،نخواهي،بتابي،نتابي ،بيايي،نيايي،

تو در قلب مايي


چه مي شد كه خورشيد روي تورا ما ببينيم

چه مي شد كه معلوم مي شد كجايي...

نمي آيي آقا!!!!

ببين عمرماهم دگر رو به پايان نهاده

تو دلكش ترين جلوه ي انتظاري

چه مردان نامي كه با آرزوي تودر گور خفتند

چه دل ها كه با ياد تو سر به بالين نهادند

نمي آيي آقا!!!

بيا عمر ماهم دگر رو به پايان نهاده
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف