6
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
4
2
1
5
7
1
3
1
0
0
6
3
5
دفتر شعر همين امشب فقط


تاریخ ایجاد : 1394/1/4 - 17:22:28
زن ايخوام .......

بالاش بلنده ... ميش خوشون

تي يَلش انگار... تي يَل آهو

اَفتو نَخَرده مُچَلِـش ... اِنار سُرخ لُپَــــلِش

همسايه ايگوم... سي دا بگه

كه دا بِرَه... حونه ي نگار

حونه ي نگاره در زنه

سيلِ ريه... دوور ايكنه

چه مهربونه دوور ؟

شيرين زبونه دوور

آردانه آرد بيز ايكنه

اووه منه كيزه كنه

حَوير ايكنه ... تَنير ايزنه ...

نونه مِنه سفره كنه

ننم نشسته... تي بواش

تعريف ايکُنه او ز كساش
..............

مِهر و نكاشَه بُرَه

پشمك و نُقلَ ش خورَه

ز ذوق د ل... داد ايزنوم

داد و فرياد ايزنوم

زن ايخوام و زن ايخوام

زن ايخوام و زن ايخوام ...
*****************************

ترجمه ي فارسي :

زن مي خوام !!!

بلند بالاست / موهاش زيباست / چشماش شبيه چشم آهوست

پوستش آفتاب نخورده / لپهاش سرخ و اناريه

به همسايمون گفتم تا به مادرم بگه

مادرم به درِ خونه ي يارم بره / در بزنه

روي عروس را ببينه ...اونو ببينه

چه مهربونِ دختر ... شيرين زبونِ دختر

آرد ها را الك مي كنه ...كوزه را پر آب مي كنه

خمير مي كنه ...به تنور مي زنه

نان ها را داخل سفره مي گذارد (كد بانوست )

مادرم با پدرش صحبت مي كنه ...

در مورد رسم و آدابشو ن

.......................

مِهر و نكاحِ ما را مي برند ... پشمك و نقل مي خورن

از خوشحالي فرياد مي زنم ......

دلم مي خواد ازدواج كنم ...........


{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف