6
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
4
2
1
5
7
1
3
1
0
0
6
3
5
دفتر شعر جرعه اي نور


تاریخ ایجاد : 1394/1/4 - 17:10:11
نــياز

بيـا هاجــر، بيـــــا دردم دوا كـن
بيـــا دستم بگيــر، نذرم روا كن
بيـا پيشــم به نـاز، اي مادرِ مهــر
بـيــا راز مــحـبّـت بــر مـلا كن
بيـا اينجا يكي در انتـظــار اســت
ز روي مــرحمـت، چشمـه بنـا كن
تـو را بـــر آن پســر سوگنـد دادم
كه غـــم را از دل تنگــم رهـا كن
منـــم آن رهــگــذارِ تشـنـه ي آب
از آن آب روان بـرمــــا شفـا كن
اگـر رخصــت دهي من نيـز گـويــم
كـه هـم نام توام، مـا را صـدا كن *
تويـي آن اسـوه ي صبـر و تحمّـــل
نگــه بر مــروه و گـَه بر صفـا كن
همــه راز دلــت با خالقــت گـــــو
غم خود را سـوي بــاد صبـــا كن
بــراي بــارش بـــاران ز ابـــري
بـه زيــر لب ثنا بنمــا، دعـا كن
نَفَـس در ســينه ات بنـما دمــي و
بــه آهِ ســينــه دردت را دوا كن
تويي بگذشته از جـان و دل خـويش
همــه جانـت بــراي او فــدا كن
حكـايـت مي شود اين سـرگذشتـت
بمــان اينجــا، كويرت را نوا كن
بســازد خـانـه اي پيغمــبر پـاك
كنـــارش خانـه اي را سرسرا كن
به خوابـي كه بديدش صبح صـادق
به دست و پـاي اسماعيـل حنا كن
اگــر وحــي آمــده، او راببَـر زود
ببُر سـر از تنــش، وعـده وفـا كن
كنــار صخـره اي بنشـان عزيـزت
سرش با دستِ خود رو به سماء كن
يكـي حـوري ببيـن آمـد ز جنّــت
بگيرش هديـه را دفــع بـــلا كن
مكعـب خانـه اي بنهــاده اي پـِي
به سنـگ تيــره اي آن را جـلا كن
نگـر اكنون به سـوي وادي عشــق
سلام و تهنيــت بهــرِ خـــدا كن
نداي يا لك لبيك مي آيد به گوشم
مـهـيّــاي سـفــر، قصـد منــا كن
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف