6
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
4
2
1
5
7
1
3
1
0
0
6
3
5
دفتر شعر جرعه اي نور


تاریخ ایجاد : 1394/1/4 - 17:9:10
هــــــــــــوس

در دوراهي هاي ترديد ... عـابري غرق دعا بود
جـان آكـنده ز نــــورش ... از سيـاهي ها رها بود

بــوي زهر تـير چشمم... بر مشــامش آشنـــــا بود
آنكه دل مي كـنـد از شر ... بــــــاز دستـان خدا بود

از درونش بانگ مي زد ... آن نـــداي با حيــــا بود
از دو رنـگي هاي دنـيا ... رنگ چشمـانش جدا بود

مي گذشت و دل نمي داد ... اين رها و آن ســوا بود
شـــاهد جنـگ بزرگي ! ... وين ... جهاد بي ريا بود

شانه هاي پر غـرورش ... با وقـــار و با صفــــــا بود
ديدن و... رنجيدن دل؟ ... ايــن سبـــكبـازي خطــا بود

بـاز مـردانه گــذر كرد ... درد شيـطــان بـــــي دوا بود
اين عـــبور بي هيــاهو !... رزم مـــردي با وفـــــا بود

..............................
پ . ن

روايتــست : "جهاد نفس بزرگترين و دشوارترين جنگهاست ."
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف