6
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
4
2
1
5
7
1
3
1
0
0
6
3
5
دفتر شعر جرعه اي نور


تاریخ ایجاد : 1394/1/4 - 17:7:13
آخرین ویرایش : 1394/1/4 - 17:7:40
پــــــــــــــــرستــــــــــــــــــــار

بـــخوان ! برايــــت حكايتــــــــــــي دارم ......
وز لـــــــــبِ خشــــــــکِ پــــدر روايتي دارم :

"مــــــــــــن پـــــــــرستــــــــــارِدختــرم هستــم
عــــــــاشقــــــــــم... راهِ پــــــــــر سعادتي دارم

مــــــــــــي شَـــــــــَوم صبــــــــــحِ زود بيــــــدار
نه...! به بيــــــــــــداري عــــــــــــادتـي دارمـــــ

مي شـــــــــــويَم صـــــــــورتِ چــو مــــهـــــــــش
بـــــــــــا دو دستــــــــــم... خدا!... شفـاعتي دارم

مي بـــــــرم گردشــــــــــــــش بـــــــــــا شـــــــادي
راهِ پـــــــر راز و بـــــــــــــي نهــــــــــــــايتي دارم

ز شـــــــــــــــــــكوهِ صـــــــــبوريــــــــــش بي تاب
عجــــــــب !...عجــــب...! فراغتـــــــــــــــي دارمــ

مـــــــــادرش در كنـــــــــــــــــار ما... نـــــــــوريست
شــــــــــــــــاكرم... بـــــــــــــس حمـــــــــايــتي دارم

دوستـــــــــــان گـــــــــــــــــــردِ او پــــــــــــــــــروانه
زصفــــــــــــــــــــا... شمــــــــــــعِ آيــــــــــتي دارمــ

شـــــبــــــــــ شـــــــــــــده... ستــــــــــــاره ها روشــن
بــــــــــــــــهرِ مَهــــــــــــَوشــــم عنــــــــــــــايتي دارم

اوســتــــــــــــ بيـــــــــــــمار و" ام. اس" ش دشــــــوار
در كنــــــــــــــــــارِ همـــــــــــــــيم ... ملاحتـــي دارم

من و غــــــــــــم ... غــــــــم و او هرسه همـــــكاريم
همــــــــــــــه گـــــــــويند: كــــــــــارِ با شرافتي دارم

گوشــــــــــــه اي ازاتــــــــــــاقِ خوشـــــــــــــــگل او
صنــــــــــــــــــــدليِ راحتــــــــــــــــــــــــــي دارمـــ

شـــــــــاد بود و نجــــــــــــــــــــــيب و تابنـــــــــــــده
بـــــــــــــــارها گفتــــــــــــــــه بود: چه حرمتي دارم !!

مــــــــــــــي نوشتـــــم براي او لبـــــــــــــــــــــــــــخند
مــي نويسم ... عــــــــــــــجـــــب شهامتـــــــــــي دارم !

قــــــــــــــــامتي بــــــــــــــــــلند و رخشنـــــــــــــــــــده
شــــــــــــوخ ! ... طبــــــــــــع با منـــــــــــاعتــــي دارم

مــــــــومن ست و نـــــــــــــازنين و بخشـــــــــــــــــنده
شــــــــــكر ست او و من... حلاوتـــــــــــــــــــي دارم

نـــــــــــــگهش شـــــــــــــور و شــــــــيرين لبــــــــــ او
آتـــــــــــــــشي بر دلــــــــــم ...حرارتــــــــــــــــي دارم

از خــــــــــــــــــــداي پاكــــــــــــــــــي و رحمـــــــــت
آرزوي... ســـــــــــــــــلامتــــــــــــي دارمــــــــــــــــــ "
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف