6
5
0
3
0

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
4
1
4
2
1
5
7
1
3
1
0
0
6
3
5
دفتر شعر جرعه اي نور


تاریخ ایجاد : 1394/1/4 - 17:3:57
كار ...كار اوست

دوست دارم...
سايه ي مهتاب را بر بام

رقص گل ...
در سحرگاهان به دست باد

اوج آبيِ ره خورشيد ...
گيسوي ِ زرفام

آن پريدن هاي...
پروانه به سمت نور

جوشش چشمه ...
ريزش باران ..

كودكي خندان ...
مادري شادان ...
سفره اي پرنان ..

پدري ...بي غم
خانه اي... بي كم

نهالي سبز ...شاخه اي پر بار

عشق ...عشق ناب

رودها جاري ...

سبزه ها پر تاب
.
.
عاشقم بر...
هر چه ميبينم ...كار اوست

كار ... كار ِاوست
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف