13
5
4
9
1

توجه : کلیه ی پیام های رد و بدل شده میان کاربران محترم سایت، باید مطابق و بر اساس قوانین و عرف کشور بوده و در هر حال موازین اخلاق و شرع را رعایت نماید. بدیهی است ، به هر نحو از انحاء ، مقامات ذیصلاح درخواست دسترسی به این صفحه را داشته باشند ، عیناً مطالب مورد نظر به آنها ارائه خواهد شد.

ارسال انصراف
دیگر آثار
2
1
5
2
1
5
2
1
5
2
1
5
2
1
5
دفتر شعر غزليات


تاریخ ایجاد : 1396/3/15 - 15:1:54
آخرین ویرایش : 1396/3/15 - 15:5:17
كليله

" كليله گفت كه شب با كران نخواهد شد
عروسِ خطه ي خاور عيان نخواهد شد "

به تيره گونيِ شب گفته ايم ضامن باش
كه روزِ روشن از اينجا نهان نخواهد شد

سياهي شبِ يلداست گوئيا امروز
به جز به تيرگي ،الماسِ كان نخواهد شد

كليله گفت به شنزابه گاوِ گردون مهر
جهان به شاخِ تو ديگر جهان نخواهد شد

زمين به طبعِ تو هرگز ثمر نخواهد داد
زمان به ميلِ تو كهفِ امان نخواهد شد

كليله گفت به شيرِ نرِ قضا و قَدَر
كه هرچه را كه تو خواهي همان نخواهد شد

توان گريخت زِ شيرِ قضا به شيرِ قَدَر
چنين نماند زمانه ، چنان نخواهد شد

عجيب نيست زِ اشتر سوار فُلكِ فَلَك
كه با نصيحتِ ناصح روان نخواهد شد
{{userViewCount}}
{{likeCount}}
{{rateAvg}}
  • نظر ارسالی شما پس از تایید صاحب اثر در سایت نمایش می یابد
  • نظرات شامل مطالب توهین آمیز اجازه انتشار ندارند
  • برای ارسال نظر باید با مشخصات خود وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید
نظرات (0)
بیا
محمد علی سلیمانی مقدم
گور
ابراهيم نصرالهي
ذخیره انصراف

بطور پیش فرض این مطلب در صفحه اصلی سایت به مدت یک هفته تبلیغ خواهد شد

بطور پیش فرض انتخاب ستون سمت چپ یا راست به عهده خود برنامه است

ارسال انصراف